Instagram viewer and editor
skytraindentalclinic

@skytraindentalclinic / SkytrainDentalClinic(Official)

Photos and videos by skytraindentalclinic

5ข้อ เพื่อลมหายใจที่สดชื่นในทุกๆวัน ปรึกษาหรือนัดพบทันตแพทย์ได้ที่ 061-789-9562
5สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน ปรึกษาหรือนัดทำฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่ 061-789-9562
5วิธีดูแลรักษาป้องกันฟันผุ หลังการอุดฟัน ปรึกษาหรือนัดพบทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่061-789-9562
หากท่านใดนอนกัดฟันเป็นประจำ อาจจะส่งผลเสียทำให้ฟันสึกได้ และท่านใดมองหาวิธีป้องกันฟันสึก เรามีวิธีป้องกันดังนี้ ปรึกษาหรือนัดพบทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่061-789-9562
สำหรับท่านใดที่เป็นฟันคุด ควรเข้าพบทันตแพทย์ ถ้าปล่อยใว้เป็นเวลานาน ช่องปากของคุณอาจจะเกิดผลเสียได้ ติดต่อสอบถามหรือ นัดทำฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่ 061-789-9562
ฟันผุระยะเริ่มแรก สังเกตได้ดังต่อไปนี้ หากท่านใดต้องการคำปรึกษา หรือ เข้าพบทันตแพทย์ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-789-9562
5สาเหตุที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน ปรึกษาหรือนัดทำฟันติดต่อได้ที่ 061-789-9562
ผลเสียจากอาหารเปรี้ยว ที่ทำให้เสียวฟันและวิธีแก้ไข สอบถามหรือนัดทำฟันกับทันตแพทย์ได้ที่ 061-789-9562
6สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน ปรึกษาหรือนัดทำฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่ 061-789-9562
2ขั้นตอนสำคัญสำหรับการทำความสอาดฟันประจำวัน ปรึกษาหรือนัดทำฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่061-789-9562
ไหมขัดฟันเป็นสิ่งจำเป็นมาก ในการทำความสะอาดตามซอกฟัน ปรึกษาหรือติดต่อทำฟันได้ที่ 061-789-9562
คลินิกทันตกรรมในเครือสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป 👉 มีโปรโมชั่นจัดฟัน ฟอกสีฟัน สุดคุ้ม 👉ให้คำปรึกษาฟรี โดยทันตแพทย์ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันโดยตรง -------------------------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าพบแพทย์ โทร.094-3599565 website : http://www.skytraindental.com Line ID: @coupondentist